Κλάδεμα Δέντρων

Η επιχείρηση αναλαμβάνει την κοπή επικίνδυνων δέντρων σε:

  • κτήρια
  • αυλές
  • καλώδια

Επίσης αναλαμβάνουμε το κλάδεμα καλλοπιστικών δέντρων όπως:

  • φοίνικες
  • πεύκα

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιούνται με καλαθοφόρο γερανό 22 μέτρων.