Πεύκο

Τα καυσόξυλα από πεύκο χαρακτηρίζονται από γρήγορο άναμα αλλά και εξίσου γρήγορη καύση. Είναι ξύλο που ανάβει εύκολα λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας του σε ρετσίνι. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι καίγεται γρηγορότερα από τα υπόλοιπα ξύλα με αποτέλεσμα η χρήση του να καθίσταται οικονομικά ασύμφορη, ενώ συνήθως πωλείται στην ίδια τιμή με τη δρυ, την οξιά και την ελιά. Επίσης, «σκάει» περισσότερο από τα υπόλοιπα είδη και ως εκ τούτου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.

ΆναμαΚαύσηΑπόδοσηΔιάρκεια
πολύ εύκολογρήγορημεγάλημικρή