Τζάκι

Τα τζάκια χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. χτιστά
  2. προκατασκευασμένα
  3. ενεργειακά

Χτιστό τζάκι

Χτιστά είναι τα τζάκια που χτίζονται επιτόπου στο χώρο τοποθέτησης. Πλεονέκτημα τους είναι η έλλειψη περιορισμών ως προς τη μορφή, σχέδιο και μέγεθος. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται η άμεση εξάρτηση της ενεργειακής απόδοσης του τζακιού με την ποιότητα της δουλειάς του τεχνίτη. Το κόστος μπορεί να διαφέρει αρκετά από τεχνίτη σε τεχνίτη.

Προκατασκευασμένο τζάκι

Όπως μαρτυρά και η ονομασία τους είναι τζάκια αποτελούμενα από προκατασκευασμένα κομμάτια. Αυτά τοποθετούνται μαζί στον επιθυμητό χώρο για την ολοκλήρωση του τζακιού. Συνήθως τα προκατασκευασμένα τζάκια είναι από μαντέμι ή πυρότουβλα. Πλεονεκτούν στην γρήγορη τοποθέτηση τους και στην πολύ καλή απόδοσή τους (που μπορεί να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τοποθετώντας πόρτα με κρύσταλλο και βεντιλατέρ). Μειονεκτούν ως προς το μέγεθος της εστίας και σχεδιαστικά όντας προκατασκευασμένα.

Ενεργειακό τζάκι

Ως ενεργειακά τζάκια χαρακτηρίζονται αυτά τα οποία έχουν μικρή κατανάλωση και μέγαλη απόδοση. Συνήθως είναι κατασκευασμένα από μαντέμι ή ατσάλι.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για το τζάκι

  1. Ο καθαρισμός του τζακιού σας είναι απαραίτητος πριν από κάθε χειμωνιάτικη σεζόν. Με τον τρόπο αυτό αυξάνετε την απόδοση και λειτουργία του.
  2. Προσοχή στην κατάλληλη επιλογή του ξύλου. Θυμηθείτε πως άλλα ξύλα ενδείκνυνται για προσάναμμα και άλλα για φωτιά.
  3. Χρησιμοποιείτε πάντα ξερά ξύλα για το τζάκι σας.
  4. Η φλόγα από τη φωτιά που βγάζουν τα ξύλα σας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να «ανεβαίνει» στην καμινάδα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
  5. Αναζητήστε τον τόπο προέλευσης της ξυλείας και βεβαιωθείτε πως ο πωλητής που σας τα προμηθεύει διαθέτει ειδική άδεια. Βοηθήστε και εσείς με τον τρόπο σας στη διακοπή της παράνομης υλοτομίας των δασών μας.

Έχω τζάκι, τι είδους καυσόξυλα χρειάζομαι;

Περισσότερες πληροφορίες για το είδος καυσόξυλου που χρειάζεστε για το τζάκι σας, μπορείτε να βρείτε εδώ.