Εμπόριο Ξυλείας

Το εμπόριο επεξεργασμένης και στρογγυλής ξυλείας εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα με δικά μας μεταφορικά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η επεξεργασμένη ξυλεία χρησιμοποιείται:

  • στα ναυπηγία
  • για σκεπές, φράχτες, χαϊάτια κ.λ.π.
  • πασσάλους για φυτώρια, θερμοκήπια, περιφράξεις κ.λ.π.

Τα ξύλα που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασμένη και στην στρογγυλή ξυλεία είναι:

  • ευκάλυπτος
  • πεύκο
  • λεύκο
  • κυπαρίσσι
  • καρυδιά
  • καστανιά